ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

Local News

မိမိနာမည် မဲစာရင်းတွင် ပါမပါကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးကြရန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ တိုက်တွန်းလိုက်သည်း။ ကြေငြာချက် အပြည့် အစုံကို အောက်ပါကြေငြာချက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply