လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုရရှိနေတဲ့ သူတောင်းစားကို တန်ဖိုးကြီးကားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် အလုပ်လည်းရှိတာကို တွေ့ရှိပြီးနောက် အစိုးရက ထောက်ပံ့မှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်း

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုရရှိနေတဲ့ သူတောင်းစားကို တနRead More…